Algemene Voorwaarden

Iedereen die gebruik maakt van de diensten van Massagepraktijk TwinBalance, verklaart akkoord te gaan met de volgende algemene voorwaarden.

 • Praktijk TwinBalance verleent geen medische massages/behandelingen. Een therapeutische massagebehandeling is niet bedoeld als vervanger voor medisch advies of behandeling in de reguliere zorg. Een behandeling is zeker een ondersteuning of aanvulling op behandelingen van arts, specialist en/of fysiotherapeut. Staat u onder behandeling van een arts en twijfelt u overleg dan even met uw arts of vraag evt toestemming van de arts. De cliënt blijft verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid aan Massagepraktijk TwinBalance.
 • Geen ziektekosten vergoeding.
 • Massagepraktijk TwinBalance verleent geen erotische massages, aanvraag tijdens een behandeling wordt niet op prijs gesteld.
 • Hygiëne en ethiek staan bij Massagepraktijk TwinBalance hoog in het vaandel.
 • Massages worden gegeven binnen de voor de afspraak bestemde tijd. Tijd welke nodig is voor het omkleden van de klant, de benodigde intake, afrekenen en het eventueel maken van een vervolgafspraak valt buiten de behandelingstijd.

Tarieven

 • Alle tarieven staan vermeld op de website. U ontvangt na afloop een factuur direct of per mail welke contant of via een bankoverboeking betaald kan worden.

Boekingen

Betaling

 • Direct na de behandeling kunt u de betaling á contant of u ontvangt een factuur welke bij voorkeur per omgaande maar uiterlijk binnen 7 dagen betaald dient te worden.

Annulering

 • Elke behandeling mag tot 24 uur voor de gereserveerde datum en tijd kosteloos worden geannuleerd.
 • Bij annulering binnen 24 uur voor de gereserveerde datum en tijd van een massage zal 50% van de behandeling in rekening worden gebracht.
 • Indien u zonder kennisgeving niet verschijnt, zullen wij 100% van de afspraakkosten aan u in rekening te brengen. U dient deze factuur te voldoen binnen 7 dagen.

Aansprakelijkheid

 • Massagepraktijk TwinBalance kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel voortvloeiend door verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures, whiplash, diabetes, duizeligheid/slapeloosheid, epilepsie en medicijngebruik tijdens het intake en/of anamnesegesprek.
 • Massagepraktijk TwinBalance behoudt zich het recht de massage te weigeren bij personen die onder invloed zijn van alcohol, medicijnen, geestverruimende middelen of aan de andere kant aanleiding geven tot contra-indicatie.
 • Cliënten die een hernia, reuma, RSI of zenuwbehandeling hebben gehad, worden gevraagd om schriftelijk toestemming van hun huisarts of specialist mee te nemen naar hun massage afspraak.
 • Massagepraktijk TwinBalance kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies persoonlijke bezittingen in aanloop naar/tijdens/na afloop van behandeling.
 • Massagepraktijk TwinBalance heeft het streven om alle afgesproken dienst(en) door te laten gaan. Mocht door welke omstandigheden ook dit niet mogelijk blijken dan proberen we voor een meest passende oplossing te zorgen.
 • Uitsluitend in overleg met de klant kan TwinBalance een dossier bijhouden. Deze gegevens worden alleen door de masseur gebruikt ten behoeve van de klant. Deze gegevens nooit vertaald zullen worden naar derden. Noch voor andere doeleinden gebruikt worden dan als informatie voor de masseur.
 • Massagepraktijk TwinBalance beroept zich op de zwijgplicht in samenwerking met klant en masseuse.
 • Bij vermissing, verduistering of ontvreemding van eigendommen van Massagepraktijk TwinBalance doen wij aangifte bij de politie.
 • Alle massages die worden aangeboden door Massagepraktijk TwinBalance zijn geen medische behandelingen. Wanneer u zich laat behandelen bij Massagepraktijk TwinBalance is dit geheel op eigen risico.
 • Massagepraktijk TwinBalance behoudt zich het recht om de voorwaarden, prijzen en openingstijden te veranderen zonder kennisgeving vooraf.

Producten

Algemene Voorwaarden producten worden op verzoek toegestuurd. T.a.v. de producten van Magnesium Forever verwijs ik naar de website van Magnesium Forever

Wijzigingen

De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Massagepraktijk TwinBalance te allen tijde, zonder aankondiging, gewijzigd worden.