Privacy- en cookieverklaring

Privacybeleid

Het TwinBalance privacybeleid is van toepassing op mijn website https://twinbalance.nl, diensten en producten. TwinBalance is een massage praktijk welke ingeschreven staat bij Kamer van Koophandel onder nummer 66509963, gevestigd te Elst, Appelgaard 14. Het privacybeleid geeft aan hoe ik de informatie gebruik die u mij verstrekt. Door gebruik te maken van mijn diensten geeft u aan dat het privacybeleid van TwinBalance heeft gelezen, accepteert en er mee instemt, zoals die staan vermeld in het privacybeleid en de Algemene Voorwaarden.

Persoonsgegevens die worden verstrekt

In het algemeen kunt u deze website gebruiken zonder mij gegevens te verstrekken. Als u een contactformulier invult dan geeft u mij:

  • uw naam
  • uw e-mailadres

U kiest zelf voor de volgende gegevens:

  • uw telefoonnummer
  • uw adres
  • uw gezondheidsgegevens of andere informatie

Wat doe ik met uw persoonlijke gegevens?

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om contact te leggen en onderhouden. Eventueel verstrekte medische en/of gezondheidsgegevens of hulpvragen worden alleen gebruikt ter informatie voor de behandelingen en alleen in overleg voor het bijhouden van een dossier.

Aan wie deel ik uw persoonsgegevens mee?

TwinBalance deelt aan niemand uw persoonsgegevens. Mocht dit om welke reden dan ook noodzakelijk zijn zal ik hiervoor toestemming aan u vragen.

Persoonsgegevens minderjarigen

Ik moedig alle ouders en voogden aan om hun kinderen te leren hun persoonsgegevens op een veilige en verantwoorde manier aan te wenden. Ik verzamel uitsluitend informatie die betrekking heeft op of afkomstig is van een minderjarige als ik daarvoor de toestemming heb gekregen van één van de ouders of van de voogd van de minderjarige.

Het is belangrijk dat u mij onmiddellijk informeert wanneer u kennis heeft gekregen dat een minderjarige via mijn website persoonsgegevens heeft verstrekt zonder toestemming van één van de ouders of van de voogd. Ik zal maatregelen nemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om zo spoedig mogelijk alle door de minderjarige verstrekte gegevens te verwijderen.

Wat zijn uw rechten

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming zult u beschikken over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan, onder andere:

  • het recht op inzage in en op het vragen van informatie over uw persoonsgegevens en mijn verwerking ervan;
  • het recht op verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens;
  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Als u een dergelijk verzoek wilt indienen, neem dan contact met mij op. Ik zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan 1 maand nadat ik een dergelijk verzoek heb ontvangen. Ik mag deze termijn verlengen met twee maanden indien de complexiteit en de omvang van de verzoeken zulks vereisen. De uitoefening van uw rechten is gratis, behoudens indien deze onredelijk zouden zijn, in welk geval ik een billijke vergoeding mag vragen.

U beschikt eveneens over het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in Den Haag. Voor alle contactgegevens verwijs ik naar: de website AP

Cookies

Op https://twinbalance.nl wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat bij bezoek aan mijn website wordt meegestuurd en in het geheugen van uw laptop, tablet, telefoon of dergelijke wordt opgeslagen. Ik gebruik deze cookies om mijn website te verbeteren, goed te laten functioneren en beschermen. Wanneer u mijn website voor het eerst bezoekt, wordt een mededeling getoond waarin ik u uitleg dat ik cookies gebruik. Uw verdere gebruik van mijn website vat ik op als toestemming voor het gebruik van cookies. TwinBalance maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Google Analytics

Ik gebruik Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers mijn website gebruiken. Ik gebruik deze informatie om de werking van mijn website te verbeteren. Voor het privacybeleid en meer informatie over Google Analytics verwijs ik naar Google Analytics.

Social Media

Op mijn website is een koppeling met Social Media platform, FaceBook gemaakt. Hierdoor wordt gebruik gemaakt van cookies van FaceBook, zodat ze u herkennen als u mijn pagina wilt volgen op FaceBook of mijn producten wilt delen. Voor deze cookies die onder andere worden geplaatst voor advertentiedoeleinden verwijs ik naar de privacy-verklaringen van het betreffende Social Media platform.

Links

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website zijn verbonden.

Beveiliging

Ik neem beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Ik maak gebruik van beveiligde verbindingen (SSL, Secure Sockets Layer).

Wijzigingen

Het is mogelijk dat dit privacybeleid na verloop van tijd wordt gewijzigd. Indien u na wijziging gebruik blijft maken van mijn diensten zal dat betekenen dat u akkoord gaat met de wijzigingen en daarmee het bijgewerkte privacybeleid.

Datum 22 mei 2018